W naszej placówce stosujemy Holistyczne podejście do Neurorozwoju i Efektywnego uczenia się (HANDLE). Do pracy diagnostycznej i terapeutycznej wykorzystujemy wiedzę z różnych obszarów funkcjonowania i rozwoju.

 

Neuroterapia i terapia pedagogiczna:

EegBiofeedback - to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Metoda biofeedback pozwala: zwiększyć efektywność pracy mózgu, a dzięki temu poprawić koncentrację, nauczyć się szybkiej i efektywnej relaksacji, wyzwolić kreatywność, złagodzić problemy z bezsennością, kontrolować emocje. Efektywność i skuteczność powyższej metody została potwierdzona licznymi wynikami badań.

Trening polecany jest osobom zdrowym: wszystkim uczącym się, zdającym egzaminy, chcącym zwiększyć efektywność uczenia się (studenci, maturzyści, gimnazjaliści), osobom narażonym na stres, pracującym pod presją czasu, przeciążonych pracą, osobom występującym publicznie, aktorom, artystom, w celu skrócenia czasu reakcji tym, którzy tego potrzebują m.in. sportowcy, piloci, kierowcy, cierpiącym na bezsenność, jako kuracja wspomagająca uwolnienie od uzależnień: od alkoholu, jedzenia, leków, narkotyków, itp.

Terapia daje szczególnie dobre efekty w leczeniu: ADD, ADHD, dysgrafii, dysortografii, dysleksji, jąkania, lęków, anoreksji ,bulimii, agresji, ataków paniki, autyzmu, depresji, migren, moczenia nocnego, mózgowego porażenia dziecięcego, padaczki, parkinsonizmu, stwardnienia rozsianego, syndromuTourette'a i choroby tikowej, skutków wylewów... 

 

Metoda Warnkego polega na oddziaływaniu na przyczyny trudności- deficyty automatyzacji w procesie przetwarzania bodźców słuchowych, wzrokowych i motorycznych w ośrodkowym układzie nerwowym. Jest nowoczesną terapią zaburzeń czytania i pisania, z którymi bywają związane: brak zrozumienia czytanych treści, nierówne tempo czytania, popełnianie błędów ortograficznych (mimo znajomości zasad pisowni), problemy z nauką języków obcych. Znajduje również zastosowanie w terapii osób dorosłych z zaburzeniami słyszenia oraz tych osób, które chcą:usprawnić swoje umiejętności w zakresie czytania i pisania,poprawić funkcjonowanie słuchowe, czyli opóźnić proces starzenia się słuchu,opóźnić pojawienie się procesów demencyjnych,poprawić swoje funkcjonowanie w następstwie uszkodzenia mózgu (np. Udaru).
Głównym założeniem metody jest to, że dzieci cierpiące z powodu trudności w nauce, są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych tych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia. Ponieważ nie wiedzą, jakie jest właściwe „brzmienie” słowa, nie wiedzą też,z jakich liter i głosek powinno się ono składać. Wiele dzieci rozwija w to miejsce różne inne sposoby czytania: próbują rozpoznawać słowa tuż po ich pojawieniu się – postrzegają słowa jak obrazki. Czyniąc to, są niezdolne do rozpoznania – i nauczenia się – wewnętrznej struktury słowa (metody podziału słowa na głoski i przypisania im liter).W tym właśnie może pomóc metoda Warnkego

Kinezjologia edukacyjna - metoda terapii różnych zaburzeń, takich jak zaburzenia ruchowe, zaburzenia uwagi, trudności w nauce czytania i pisania. Określana jest mianem "gimnastyki mózgu", pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu rozszerzania własnych możliwości. Korzystnie wpływa na stan równowagi psychicznej, poczucie własnej wartości, lepszą organizację wewnętrzną i zewnętrzną, komunikację ze sobą i z innymi, redukcję stresu i naukę szybkiego sposobu rozluźniania się.

Metoda Knillów: to metoda przywracająca doznania zmysłowe trenowane w życiu płodowym, służące poznaniu własnego ciała i umożliwiające kontakt z otoczeniem, pobudzająca dzieci głębiej upośledzone umysłowo do aktywności i współdziałania, aktywizująca dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, diagnostyczna i usprawniająca w terapii dzieci nieharmonijnie rozwijających się, z trudnościami w nauce oraz porządkująca zachowanie dzieci niedostosowanych społecznie.


Metoda W. Sherborne (Developmental Movement)- Celem tej metody jest doświadczenie: ruchu, kontaktu emocjonalnego, kontaktu fizycznego, kontaktu społecznego, poznanie własnego ciała. Metoda ta jest wykorzystywana w Polsce w dla dzieci zdrowych i z różnymi zaburzeniami rozwoju: dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, autystycznych,dzieci z wczesnym mózgowym porażeniem dziecięcym, z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, głuchych i niewidomych oraz dzieci z domów dziecka.

Arteterapia: wykorzystuje twórczość do celów terapeutycznych oraz leczniczych i umożliwia twórcy (osobie poddanej terapii) świadome wprowadzenie własnego porządku w otaczający świat i ma walory kompensacyjne. Terapia odbywa się przy udziale sztuk plastycznych, muzyki, tańca, poezji, literatury, dramy.

Terapia komunikacji zajmuje się problemami rozumienia lub ekspresji mowy, zarówno na poziomie werbalnym, jak i niewerbalnym ( j. migowy, systemy AAC)

Wideotrening Komunikacji – metoda stosowana tam,gdzie z różnych powodów prawidłowa komunikacja została zaburzona, bądź nigdy nie miała możliwości się wytworzyć ( np. w rodzinach wieloproblemowych, w których rodzice na skutek braku pozytywnych wzorców komunikacyjnych lub doświadczania opresji nie zdołali stworzyć prawidłowych relacji ze swoimi dziećmi) Pomaga rodzicom zauważać sygnały wysyłane przez dziecko i adekwatnie reagować na nie. Umożliwia również określenie realnego stopnia rozwoju dziecka i właściwej jego stymulacji. Metoda ta jest bardzo pomocna również w budowaniu prawidłowych więzi emocjonalnych pomiędzy rodzicami adopcyjnymi a ich przybranymi dziećmi.

 

Fizjoterapia dzieci:

Metoda NDT-Bobath: głównym założeniem tej metody jest przygotowanie dziecka do samodzielności w miarę jego możliwości psychomotorycznych. Choć problemy dzieci mogą wydawać się podobne, każde z nich jest inne, stąd program rehabilitacyjny dopasowany jest indywidualnie do potrzeb dziecka.

Diagnoza neurorozwojowa: to ocena rozwoju psychomotorycznego noworodka,niemowlęcia i dziecka w oparciu o studium zachowań rozwojowych. Pozwala na określenie stopnia dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego oraz jego funkcji. 

Integracja sensomotoryczna ( SI) : to metoda oparta na integracji układów zmysłowych (np. układu dotykowego, propioreceptywnego) z odpowiednią reakcją ruchową. Informacje, które docierają do człowieka z otaczającego go środowiska, są w mózgu rozpoznawane, analizowane. Dzięki tym procesom może powstać właściwa do danej sytuacji reakcja ruchowa.

Kinesiologytaping:  Polega na oklejaniu poszczególnych części ciała specjalnymi plastrami o odpowiedniej rozciągliwości. Plastry te mogą być wykorzystywane zarówno dla dzieci (np. korekcja stóp) jak i dla dorosłych ( np.bóle kręgosłupa, stany po złamaniach). 

Diagnostyka podoskopowa: badanie obciążenia stóp, za pomocą podoskopu, dzięki któremu możemy wykryć nieprawidłową budowę (np.koślawość, szpotawość ) i funkcję stóp.

Wkładka Formthotics: jest nowoczesną, specjalistyczną wkładką termoplastyczną, której głównym zadaniem jest stabilizacja dolnego stawu skokowego. Formthotics jest elastyczną i efektywną metodą leczenia problemów podudzi, uda i całej kończyny dolnej, takiej jak np. ciasnota przedziału przedniego, dolegliwości bólowe pięty, kolana, uszkodzenia ścięgna achillesa. Stosowana jest dla dzieci, dorosłych i sportowców.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna: służy przede wszystkim korygowaniu zaburzeń statyki ciała, przeciwdziałaniu utrwalania i pogłębiania się ich, wyrównywaniu zaburzeń w rozwoju motorycznym oraz niedoboru ruchu dzieci

 

Kinezyterapia dorosłych:

Leczenie ruchem, rehabilitacja ruchowa, usprawnianie. Głównymi jej zadaniami są:
przywrócenie możliwie największej sprawności fizycznej i psychicznej, przywrócenie ruchomości w stawach, siły i wytrzymałości mięśni, poprawa funkcji układu nerwowego, optymalizacja czynności ośrodkowego układu nerwowego, poprawa wydolności narządowej (najważniejsze: układ oddechowy i sercowo-naczyniowy), korygowanie wad postawy i patologicznych nawyków ruchowych.


Metoda McKenziego: polega na diagnozowaniu i leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa powstałych na skutek przeciążeń, urazu za pomocą ćwiczeń i odpowiednio dobranych pozycji statycznych.

PNF ( propireceptywne torowanie ): koncepcja uczenia ruchu, odtwarzanie utraconej w wyniku udaru, wypadku lub innych czynników, funkcji. Jest przyjazna dla pacjenta - oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji, wysoki poziom bezpieczeństwa terapii wynikający z integracji zabiegu z diagnostyką, możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji - zabezpieczenie terapią wszelkich funkcji od ruchowych do wegetatywnych, wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego, niewielkie wymagania sprzętowe, duża efektywność prowadzonej terapii, wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań. 

 Masaż

Masaż klasyczny: to zespół różnych zabiegów manualnych, które w sposób mechaniczny poprzez powierzchnię ciała oddziaływują na skórę, tkankę podskórną, mięśnie, torebkę stawową a także na układ krążenia, nerwowy.

Drenaż limfatyczny: jedna z form masażu, mająca na celu przyspieszenie i usprawnienie krążenia chłonki, dzięki czemu wpływa na likwidację obrzęków, wysięków limfatycznych, przyspiesza resorpcję siniaków.

Masaż lomi lomi nui: jest całościowym masażem, którego celem jest nie tylko rozluźnienie naprężonych mięśni, lecz praca nad całym człowiekiem poprzez usuwanie napięć i blokad w jego wnętrzu, budzi w ciele siły samouzdrawiania, uruchamiając tym samym właściwy proces leczenia.

Masaż Shantala: masaż dla niemowląt i dzieci - relaksuje, ale również może być prewencyjny lub leczniczy w przypadkach kolek, lęków czy problemów rozwojowych, dla osób dorosłych – relaksuje,pomaga tworzyć więzi, poprawia krążenie.

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce naszej firmy dotyczącej cookies »

EU Cookie Directive Module Information